Vad är SNOFED?

-- Safe Rider (Bild till vad är SNOFED?)

SNOFED - Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation

 

VISION

Sveriges Snöskoterägares Riksorganisation skall verka för Sveriges snöskoteråkare. Vi vill skapa goda möjligheter för en stabil tillväxt av ansvarsfull och säkerhetsmedveten snöskoteråkning såväl på som utanför våra vinterleder.

 

SNOFED bildades i slutet av 1970-talet.

 

Vi är en rikstäckande organisation för Sveriges snöskoterklubbar, med möjlighet

till individuellt medlemskap. Antalet anslutna föreningar är drygt 150 st. Genom ett samarbetsavtal med SVEMO, Svenska motorcykel- och snöskoterförbundet, erbjuds även SVEMO-anslutna klubbar att bedriva utbildning genom oss, helt utan krav på

anslutning i två organisationer.

 

SNOFED är den riksorganisation som i vårt land arbetar för din rätt och möjlighet att få köra snöskoter även i framtiden. Detta genom att tillvarata snöskoterklubbarnas och dess medlemmars intressen i olika snöskoterfrågor.

 

SNOFED - Utbildningsorganisationen för förarbevis

 

SNOFED utformar utbildningar och tar fram utbildningsmaterial som hör till snöskoter, terränghjuling och moped klass II. I de skoterklubbar som bedriver utbildning finns handledare i respektive ämne. Dessa handledare har genomgått handledarutbildning. SNOFED offererar också utbildningar för terränghjuling för de som använder fordonet i sitt yrke.

 

SNOFED - För snöskoterkörning med högre säkerhet och kvalité

 

SNOFED arbetar med att hitta en eller flera stadigvarande finansieringsmodeller för snöskoterleder. Vi vill också att Sveriges snöskoterleder ska få en enhetlig standard vad avser utformning och skyltning. Välplanerade leder är säkra leder. Vi lever i ett glest befolkat land med stora ytor och vi vill bevara den fria åkningen i områden där restriktioner inte kan motiveras. Renare och snålare snöskotrar vinner både förare och miljön på. Därför är vi med i ett projekt där man konverterat en snöskoter till att drivas med biodrivmedel, med överraskande bra resultat. Försöket kommer att utökas till att omfatta försök med flera andra alternativa drivmedel.

 

SNOFED - För dialog och delar med sig av kunskapen

 

SNOFED anlitas som sakkunniga av bl.a. Närings- och Miljödepartementen, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen. SNOFED för snöskoterägarnas talan i Fjällsäkerhetsrådet. Vi ingår också i Nationella Snöskoterrådet. Vi informerar även företag och privatpersoner, sprider

kunskaper om säkerhetstänkande och vilka regler som gäller för snöskoter, terränghjuling samt moped.

 

SNOFED - Av ideell kraft

 

De många gånger helt ideella krafterna i snöskoterklubbarna är vår styrka. En skoterklubb är ofta den mest självklara och bästa medspelaren när det handlar om att skapa ordning och reda för snöskotertrafiken runt om och i anslutning till en tätort. Klubben är en bra inkörsport och ger en chans att lära känna nya skoterförare att göra rätt redan från början. Kunskap ger förståelse och för alla förare gäller ledorden: "Inte störa - inte förstöra."

 

Det är härligt att köra snöskoter, men också ansvarsfullt -


 Ladda ner pdf-filen: SNOFED stadgar 

 

-- Adobe För att öppna pdf-filer krävs programmet Acrobat Reader

i datorn. Programmet kan fritt laddas ner här.

 

 

 

            

rollup_snofed

Sökfunktion