Yrkesförarbevis Terränghjuling

- Ett krav för dig som använder fordonet i ditt arbete

-- Terränghjulingsutbildning 1

Enligt arbetsmiljölagen (Se utdrag längre ner på sidan ur kapitel 3, 3 §) krävs det att arbetstagaren har erforderlig utbildning för att framföra terränghjuling under tjänsteutövning.

 

Vi kan erbjuda utbildning för yrkesmässig användning av terränghjuling, vid både fast och tillämpad terrängkörningsbana i Sollefteå, eller hos någon av våra samarbetspartners på andra platser runt om i Sverige. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns just för er.

 

Utbildningen vänder sig till såväl erfarna

som oerfarna förare av terränghjuling.

 

 

 

- Granskad och godkänd av Arbetsmiljöverket -

 

 

-- Terränghjulingsutbildning 2

Utbildningen genomförs under två dagar

(20h varav 16h är praktiska moment) och omfattar bland annat:

 

  • Teori (lagar och förordningar).
  • Körning grunder i körgård/bana.
  • Tillämpad och avancerad terrängkörning.
  • Säkerhet och körekonomi.

 

 

 

 

- Efter genomförd och godkänd utbildning erhålls ett utbildningsbevis -

 

 

Utdrag ur Arbetsmiljölagen kapitel 3, 3 §

"Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.

 

Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

 

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika."

 

-- Pdf-iconKöra fyrhjuling (Transportstyrelsen April 2016)

 

-- Pdf-iconFakta om fyrhjulingar 2013 (ALF)

 

 

-- Adobe För att öppna pdf-filer krävs programmet Acrobat Reader

i datorn. Programmet kan fritt laddas ner här.

 

Bookmark and Share

 


Jag/vi tycker detta låter intressant och vill bli kontaktade för ytterligare information och eller ett offertförslag. Fyll i nedanstående formulär eller ring direkt till vår utbildningschef.

 

Det finns även möjlighet att genomgå en s.k. 8h repetitionsutbildning, "avrostning", om man redan har ett yrkesförarbevis sedan tidigare. Normalt sker detta med ca 5-års intervaller.

 


Mats Berglund

Utbildningschef

0620-68 35 90

 

* = Obligatorisk uppgift

 


Företag/Org**
Kontaktperson**
Telefon**
Mobil*
E-postadress**
Övrigt
Skriv in bokstäverna som du ser i bilden*
Captcha test

rollup_snofed

Sökfunktion