SNOFED:s valenkät 2014

Kan ”ditt” parti tänka sig att inrätta friåkningsområden i fjällen? Måste förbudsområden vara förbudsområden året om? Bör kommunerna få större möjligheter att öppna upp för snöskoterkörning utifrån de förutsättningar som råder lokalt? Bör staten vara med och betala för snöskoterleder? SNOFED:s valenkät är sedan tidigare utskickad till våra etablerade riksdagspartiers centrala kanslier. Partierna har fått svara på frågor rörande skoterleder, förbudsområden, förarbevisutbildningar och kommunal bestämmanderätt rörande skoteranvändning i den egna kommunen.

Så här tycker våra riksdagspartier i skoterfrågorna!

Här nedan (under snabbsammanställningen) kan du ta del av hur våra riksdagspartier svarade på SNOFED:s valenkät 2014. Klicka på "Enkätsvar" under respektive partilogga för att öppna de fullständiga svaren och eventuella kommentrerna.

 

 

-- Tumme upp.jpg             -- Tumme ner.jpg             -- Tumme sida.jpg  

   Ja                   Nej               MöjligenFRÅGA?  -- Rosen__RGB_liten.jpg -- Vänsterpartiet_skalad.jpg -- Miljöpartiet.jpg -- Moderaterna.jpg -- Folkpartiet_skalad.jpg -- Centerpartiet_skalad.jpg -- Kristdemokraterna_skalad.gif -- sverigedemokraterna_logo_lul.jpg
Utsedd talesperson i partiet?  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg -- Tumme upp.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Frågetecken.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme upp.jpg
Byta från Miljödep/NVV - Näringsdep/Trafikverket?  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Frågetecken.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme sida.jpg
Ska Sverige inta ett förhållningssätt mer likt Norge/Finland?  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Frågetecken.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme ner.jpg
Ska skoterlederna i högre omfattning finansieras via offentliga medel?  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Frågetecken.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme upp.jpg
Ska Sverige ompröva snöskotertrafiken i nu stängda regleringsområden?  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Frågetecken.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme upp.jpg
Är ni positiva till ökad flexibilitet i regleringsområdena?  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Frågetecken.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme sida.jpg
Öppna upp områden för avancerad friåkning i enlighet med ökad flexibilitet i regleringsområdena?  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Frågetecken.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme upp.jpg
Är det viktigt med hög lokal tillgänglighet för förarbevisutbildning?  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Frågetecken.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme upp.jpg
Är det rimligt att Transportstyrelsens nya avgiftssytem innebär en kostnadsökning med upp till 1000% för utbildarna?  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Frågetecken.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme ner.jpg -- Tumme ner.jpg 
Har du som svarat på denna enkät genomgått en förarbevisutbildning av något slag?  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Frågetecken.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme ner.jpg
Bör kommunerna få ökade möjligheter att påverka färdselrätten inom den egna kommunen?  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Tumme sida.jpg  -- Frågetecken.jpg  -- Tumme upp.jpg  -- Tumme ner.jpg  -- Tumme sida.jpg

 

 

 

-- Socialdemokraterna.jpg-- Vänsterpartiet.jpg-- Miljöpartiet.jpg

 

            Enkätsvar                            Enkätsvar                           Enkätsvar

          

 

 

 

-- Moderaterna.jpg-- Centerpartiet.jpg-- Kristdemokraterna.gif

 

              Enkätsvar                          Enkätsvar                          Enkätsvar

 

                                           -- Folkpartiet.jpg

 

                                            Svarade ej på enkäten

 

                                             -- sverigedemokraterna_logo_hul.jpg

                                                       Enkätsvar

rollup_snofed

Sökfunktion