Statistik

SNOFED har sedan hösten 2004 fört statistik över snöskoterrelaterade olyckor i syfte att fånga upp olika insatsområden för säkerhetsförebyggande åtgärder. Nedan finns tidigare redovisat material vilket baseras på de uppgifter som går att återfinna i media samt de olyckor som rapporterats i STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition). Vi reserverar oss för eventuella fel.

 

För eventuella frågor och eller funderingar kring statistiken samt databasen, kan man vända sig till vårt kansli i Östersund på telefon 063-12 76 16.

 

Positiv utveckling - olyckorna minskar


Antal döda/skadade per 1000 fordon

 

-- Ant_död_skad_1000_fordon.bmp

 

Ladda ner diagram/stat avseende antal döda/skadade per 1000 fordon här >>

(Excel-fil) Avser Bil, MC & Snöskoter.


 -- Rött korsDatabas snöskoterolyckor

 

 

-- Adobe För att öppna pdf-filer krävs programmet Acrobat Reader i datorn. Programmet kan fritt laddas ner här.

NamnStorlekTyp
 
Filmapp

rollup_snofed

Sökfunktion