Under Snön

2017-12-04 10:58

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har på initiativ av Nationella Snöskoterrådet tagit fram denna film som syftar till att visa på varför skoterkörning på åkermark, skogsplanteringar m.m. ska undvikas.

rollup_snofed

Sökfunktion